Karlo statisti

Karlo statisti

Karlo Winzig

www.karlo-statisti.com (stranica više nije aktivna)

Zbog novčanih dugova, agencija je zatvorena jer nije više isplaćivala statistima honorare, odnosno mnogima je ostala dužna.
Karlo je otišao u Češku pokušati sklapati nove poslove, a njegovi suradnici su osnovali novu agenciju.

(C) 2008